Door het bezoeken van deze website verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten die worden aangegaan via deze website en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden van Sociale Helden.

Sociale Helden streeft er voortdurend naar om de kwaliteit van deze website te waarborgen en de informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden op de website worden vermeld. In dergelijke gevallen kan Sociale Helden niet aansprakelijk worden gesteld. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Sociale Helden behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We raden je aan om regelmatig te controleren of de aangeboden informatie op deze website, inclusief de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Let op: Dit is een herziene versie van de disclaimer die specifiek is afgestemd op Sociale Helden. Het is belangrijk om de volledige disclaimer te raadplegen voor gedetailleerde informatie en eventuele specifieke bepalingen die van toepassing zijn op jouw situatie.