Waarom dit privacy Statement?

Dank voor jouw interesse in Sociale Helden en onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In dit privacystatement willen wij je hierover nader informeren. Voor specifieke dienstverlening kunnen aparte of aanvullende regels van toepassing zijn.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Sociale Helden is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderaan tref je de contactgegevens van Sociale Helden aan.

Voor welke doelen verzamelt Sociale Helden jouw persoonsgegevens?

In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als werving- en selectiebureau. Door het beheren van jouw gegevens en capaciteiten voor bedrijven die interesse hebben in de diensten van Sociale Helden. Wij zullen jouw gegevens alleen delen met deze bedrijven indien jij ons daar zelf toestemming voor geeft. We zullen je elke keer opnieuw hierover informeren en jou de keuze hiervoor voorleggen.

Om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.

Om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.

Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.

Om je te bemiddelen naar werk, jou carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden, waaronder bijvoorbeeld opleidingen, je in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor je te regelen.

Om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.

Om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).

Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.

Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, bijvoorbeeld de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.

Om je persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over jouw gebruik van de websites/social media/blogs van Sociale Helden.

Om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en de besloten web-omgeving) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of de diensten van Sociale Helden op te lossen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Conform de regelgeving van de AVG voldoen wij aan de regelgeving omtrent privacy by design; zo bewaren wij jouw gegevens alleen voor ons noodzakelijke doel, en niet langer dan nodig is. En volgens de privacy by default; alleen de persoonsgegevens worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn. Ten allen tijden kan jij ons vragen om deze gegevens te verwijderen uit ons bestand en die van derden.

Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen voor het sluiten van zo'n overeenkomst. Denk aan het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst.

Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband.

Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten.

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met Sociale Helden delen, bijvoorbeeld door:

Te solliciteren via onze website.

Een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan.

Communicatie met Sociale Helden over een dienst, bijvoorbeeld de vragen die je ons hebt gesteld of verzoeken die je hebt ingediend.

Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact op te nemen met één van de medewerkers van Sociale Helden.

‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken) of door je via jouw social media-account aan te melden.

Het vrijwillig deelnemen aan enquêtes of deel te nemen aan een actie, spel of prijsvraag.

Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als jij je bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens.
 • Geboortedatum, geboorteplaats.
 • Geslacht.
 • Jouw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen.
 • Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en eventueel een kopie van de voorkant van je rijbewijs).
 • Jouw motivatie.
 • Burgerlijke staat.
 • Bankrekeningnummer.
 • Beschikbaarheid.
 • Foto of video (op vrijwillige basis).
 • Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken:
 • Verklaringen omtrent gedrag.
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning.
 • Nationaliteit.
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Ondernemingsgegevens (ZZP).

Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende sociale mediasites, en jouw instellingen ten behoeve van onze site, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Sociale Helden, bijvoorbeeld over jouw online activiteiten en sociale media profielen.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Sociale Helden een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, het onderhouden van de zakelijke relatie en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met 'bijzondere persoonsgegevens' wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijk verleden.

Wij wijzen je erop om geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen op het door jou verstrekte of geüploade cv. Denk dan vooral aan je BSN, gegevens over je afkomst of gezondheid, of gegevens over je strafrechtelijk verleden. Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door jou op vrijwillige basis verstrekte gegevens door ons verwerkt worden. Sociale Helden zorgt ervoor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners (zoals klanten, opdrachtgevers) en andere derde partijen (zoals de belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten), in overeenstemming met de geldende wetgeving. Soms biedt Sociale Helden een dienst aan in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Indien jouw goedkeuring wettelijk is vereist of Sociale Helden van mening is dat jouw goedkeuring gepast is, zal Sociale Helden altijd jouw goedkeuring vragen voordat jouw persoonsgegevens worden gedeeld. In de regel zal Sociale Helden persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacystatement en/of indien dit wettelijk is vereist.

Sociale Helden kan jouw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van Sociale Helden door een cloudserviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Sociale Helden heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloudserviceproviders, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst), in acht.

Welke rechten heb jij?

We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up-to-date houdt. Wijzigingen kun je doorgeven via jouw contactpersoon of via [e-mailadres van Sociale Helden].

Indien je niet wilt dat Sociale Helden jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, kun je dit Sociale Helden laten weten via jouw contactpersoon of door dit aan te geven via een reply op de e-mails die je ontvangt.

Ook wijzen wij je op jouw wettelijke recht van inzage, correctie, verwijdering en beperking. Verzoeken tot correctie kun je doorgeven aan jouw contactpersoon. Overige verzoeken hiertoe kun je indienen via onderstaande contactgegevens. Op jouw verzoek zullen wij binnen 4 weken reageren.

Welke cookies plaatsen wij?

Deze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Dit betekent bijvoorbeeld:

 • IP-adres van de bezoeker.
 • Datum en tijd van het bezoek.
 • URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is).
 • De op onze website bezochte pagina's.
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek aan de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen met wie wij samenwerken worden geplaatst.

Hieronder vind je een overzicht van de soorten cookies die worden gebruikt:

 1. Functionele cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Ze worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

 2. Tracking- of advertentiecookies: Deze cookies verzamelen gegevens over het (internet)gedrag van de gebruiker van de website. Ze worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te laten maken van onze website, zoals het invullen van formulieren, het aanbieden van relevante advertenties of vacatures die passen bij het zoekprofiel van de gebruiker.

Hoewel cookies handig kunnen zijn, heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. Je kunt cookies zelf ook verwijderen van jouw computer of mobiele apparaat. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: [link naar informatie over het verwijderen van cookies].

Op onze website kun je informatie via sociale media delen via de aanwezige sociale media-buttons. Door op deze button te klikken, word je doorverwezen naar de website van de desbetreffende derde partij. Voor het gebruik van de cookies van deze partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze derde partijen.

Op onze website kunnen ook links worden gebruikt die leiden naar sites van derden, die niet worden beheerd door Sociale Helden. We wijzen je erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of het privacybeleid van deze sites.

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?

Sociale Helden neemt maatregelen om de persoonsgegevens die jij verstrekt, te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde toegang. We maken gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen. Dit omvat het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en het versleutelen van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Daarnaast voldoen wij aan de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Dit omvat privacy by design en privacy by default, waarbij wij alleen persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de genoemde doeleinden. We hebben ook een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de privacywetgeving.

Wat te doen bij een datalek?

Als je vermoedt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens. Wij zullen alle datalekken documenteren en onmiddellijk melden volgens de wettelijke vereisten.

Wijzigingen

Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt in juli 2023. Eventuele toekomstige wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Vragen, opmerkingen, klachten?

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de manier waarop Sociale Helden omgaat met jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen per post of per e-mail:

Sociale Helden Koepelplein 1E 2031 WL Haarlem E-mail: info@socialehelden.nl

We zullen je verzoek of klacht zo snel mogelijk behandelen en binnen 4 weken reageren.

Dit is een samenvatting van het privacystatement van Sociale Helden. Het is belangrijk om het volledige privacystatement te raadplegen voor gedetailleerde informatie en eventuele specifieke bepalingen die van toepassing zijn op jouw situatie.

Een goed gesprek begin met een kop koffie


Een goed gesprek is bij ons altijd welkom. Vul je gegevens in en we zullen spoedig contact met je opnemen.


Sociale Helden
Koepelplein 1E
2031WL Haarlem

Bel: 06-44770225
E-mail: Info@socialehelden.nl


Maandag-Vrijdag: 9:00  - 18:00
Zaterdag- Zondag: Gesloten

Stuur een bericht